Kabelhaspels

In toenemende mate zien bedrijven de voordelen van het gebruik van zelfoprollende kabel- of slanghaspels. Het gebruik van haspels biedt een aantal grote voordelen. Zo zijn een aantal voordelen bij het gebruik van haspels:

  • Veiligheid: doordat een slang –of kabelhaspel altijd de slang of kabel automatisch oprolt is de werkvloer vrij van obstakels wat voorkomt dat iemand over een slang of kabel struikelt. Omdat er veel aan de veiligheid wordt gedaan, zal uw werkplaats aan de door de ARBO gestelde eisen voldoen.
  • Tijdsbesparing: er hoeft niet meer gezocht te worden naar een kabel of slang.
  • Kostenbesparing: doordat de kabel of slang niet meer over de grond ligt, en altijd netjes zijn opgeruimd, is er minder kans op beschadiging door slijten of door beschadiging door er overheen te rijden.
  • Gebruiksgemak: doordat de gebruiker prettiger werkt zal de arbeidsproductiviteit omhoog gaan. Er kan dus meer of harder gewerkt worden hetgeen meer winst voor het bedrijf oplevert.
  • Arbeidsvreugde: door het inzetten van kabelhaspels en slanghaspels zal de arbeidsvreugde toenemen wat een indirect positief effect heeft op het ziekteverzuim.

Lees meer  

Zeca haspels met lamp

Zeca looplampen

Zeca special applications

Mavel haspels met lamp