Storing of problemen

Indien er onverhoopt problemen zijn met de werking van een recent door ons geleverd product, neemt u dan eerst contact met ons op!

Soms kunnen wij met een eenvoudig telefonisch advies een (mogelijk instel) probleem eenvoudig voor u of uw klant oplossen. Op uw verzoek willen wij ook rechtstreeks met uw klant contact opnemen als u daar prijs op stelt!

Wij adviseren u of uw klant in ieder geval niet zelf de geleverde veerbalancer of haspel te openen of onderdelen te vervangen.

Buiten het mogelijk optredende gevaar voor ernstig persoonlijk letsel, vervalt elke vorm van garantieaanspraak.

Reparaties en onderdelen

Naast het feit dat wij u graag snel en accuraat onze producten leveren doen wij nog veel meer voor u.

Onze after-sales service is voor ons net zo belangrijk als het moment dat wij een opdracht voor u mogen noteren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u in de toekomst weer bij ons terugkomt. En dat doet u alleen als u op en top tevreden bent over ons, onze producten en de prijs/kwaliteitsverhouding.

Een andere service die wij graag voor u verzorgen is het leveren van onderdelen en/of het repareren van producten.

Goed gekwalificeerd personeel staat klaar om uw reparatie(s) te behandelen. Dat begint al met u vooraf een redelijke nauwkeurige kostenbegroting te sturen met het advies van onze kant om gezien de kosten wel- of niet tot reparatie over te gaan. Gaat u akkoord met de reparatie dan kunt u ervan verzekerd zijn dat het gerepareerde product vliegensvlug weer bij u binnenkomt. Ook dat vinden wij belangrijk. Gelukkig hebben wij van al onze producten de meest gangbare onderdelen op voorraad dus niets staat die snelheid in de weg.

Wilt u zelf reparaties verzorgen dan kan dat natuurlijk ook. Wij sturen u graag de onderdelen die u nodig heeft. En mocht de reparatie niet helemaal gaan zoals u het zou willen dan zijn wij altijd bereid om u telefonisch (of per e-mail) ter zijde te staan met goede raad.onderdelen-gerretsen-trading

Instructie en training

Ook zijn wij graag bereid om uw technisch personeel te instrueren hoe bepaalde producten op gemakkelijke wijze snel en professioneel gerepareerd kunnen worden. Dat doen wij bij ons op de zaak, waar wij alles wat we nodig hebben bij de hand hebben. Maar het kan natuurlijk ook bij u ter plekke gebeuren. Heeft u hier belangstelling voor dan horen wij dat graag even van u. Een afspraak is in dat geval snel gemaakt. Technisch personeel die zo’n training heeft gevolgd – en die met goed gevolg een klein examen heeft afgelegd – krijgt een op naam gesteld certificaat uitgereikt als bewijs dat zij de reparatiecursus met goed gevolg hebben doorlopen.training-gerretsen-trading